Informacje o stowarzyszeniu

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej

Założenie TPZL

Zanim powstało TPZL, Lidzianie mieli okazję spotykać się na zjazdach organizowanych przez Klub Przyjaciół Ziemi Lidzkiej w Warszawie kierowany przez Panią Helenę Ozonkową i Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej w Lidzie z Prezesem Aleksandrem Kołyszką. Zjazdy te odbywały się w Lidzie od roku 1992.

Klub Przyjaciół Ziemi Lidzkiej w Warszawie zaniechał aktualizacji rejestracji po zmianie ustawy o stowarzyszeniach i pozostaje w zawieszeniu. 

Z tego powodu, w uzgodnieniu z Panią Prezes Heleną Ozonkową i Lidzianami zamieszkałymi w Warszawie została podjęta decyzja o powołaniu stowarzyszenia w Gdańsku, otwartego na przyjmowanie członków zamieszkałych w całym kraju.  

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej rozpoczęło działalność w roku 2012. 

Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 16 stycznia 2012.

Zebrani podjęli uchwałę o powołaniu stowarzyszenia pod nazwą Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej oraz o wyborze Komitetu Założycielskiego, którego członkowie zostali upoważnieni do kontaktu z Sądem w sprawie rejestracji stowarzyszenia. Wybrano: Jadwigę Kopeć, Macieja Kołyszkę, Zbigniewa Hancewicza. 

Komitet Założycielski złożył wymagane dokumenty w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ, w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27.01.2012.

W związku z potrzebą korekty Statutu, ponowne zebranie założycieli odbyło się 29 lutego 2012.Wpis do rejestru stowarzyszeń uzyskaliśmy 27marca 2012.

W dniu 21 kwietnia 2012 na walnym zebraniu członków TPZL wybrano władze TPZL w następującym składzie:

  • Jadwiga Kopeć - Prezes
  • Zbigniew Hancewicz - Sekretarz
  • Maciej Kołyszko - Skarbnik

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Ryszarda Grablisa, Ryszarda Mierzwę, Wiesława Gierłowskiego. Przewodniczącym KR został Ryszard Grablis.

Stosowny wpis dotyczący organów TPZL uzyskaliśmy w dniu 9 listopada 2012.

W dniu 27 listopada 2015, w związku z końcem kadencji władz, odbyło się Walne Zebranie Członków TPZL. Wybrano władze w następującym składzie:

Jadwiga Kopeć - Prezes

Zbigniew Hancewicz - Sekretarz

Maciej Kołyszko - Skarbnik

Katarzyna Ciechanowicz - Członek Zarządu

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Ryszarda Grablisa, Ryszarda Mierzwę, Lecha Mokrzeckiego.. Przewodniczącym KR został Ryszard Grablis

Oświadczenia woli składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 

Konto bankowe założyliśmy w banku BGŻ w dniu 25 listopada 2012,

nr konta 98 2030 0045 1110 0000 0250 9380.

 

Władze Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lidzkiej:

Jadwiga Kopeć -
- Prezes TPZL

Zbigniew Hancewicz -
- Sekretarz TPZL

Maciej Kołyszko -
- Skarbnik TPZL

Katarzyna Ciechanowicz

Członek Zarządu TPZL

Komisja Rewizyjna

Ryszard Grablis -
- Przewodniczący KR

Ryszard Mierzwa -
- Członek KR

Lech Mokrzecki -
- Członek KR

 

Do pobrania:

 

Kliknij, aby przejść do strony głównej

Copyright © Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lidzkiej